Zostań Miejskim Przyrodnikiem: ptaki i owady

„Zostań Miejskim Przyrodnikiem: ptaki i owady – warsztaty edukacyjne” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju finansowany ze środków Miasta Poznania.

Projekt koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy na temat ptaków miejskich w szczególności gniazdujących na budynkach i bezpośrednim otoczeniu ludzi, roli ptaków w ekosystemie oraz ochronie ptaków w tym właściwym dokarmianiu.

Drugi elementem jest podniesienie wiedzy o owadach – dzikich zapylaczach występujących w miejskich parkach, ogrodach i ogródkach działkowych oraz o ich wielkim znaczeniu dla ekosystemu i gospodarki człowieka.

Sposobem realizacji będą warsztaty  prowadzone w szkołach podstawowych z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Głównym CELEM realizacji zadania publicznego jest podniesienie wiedzy o ptakach gnieżdżących się w miastach zarówno w budynkach jak w najbliższym otoczeniu, o ich roli w ekosystemie i życiu człowieka oraz o ich ochronie w tym właściwym karmieniu w okresach zimowych wśród uczniów 5 wybranych szkół podstawowych w Poznaniu mieszczących się na osiedlach wielorodzinnych.

CELEM pośrednimi jest przeciwdziałanie stereotypizacji ptaków miejskich przedstawianych w odniesieniu do gołębi miejskich jako szkodników, brudzących własność bez większej wartości.

MIEJSCE realizacji zadania:
Szkoły Podstawowe z obszaru miasto Poznań głównie obszary osiedla z budynkami wielorodzinnymi.

ODBIORCY zadania:
Odbiorcami są 70 uczniów z  5 szkół podstawowych w Poznaniu  wraz z nauczycielami

REZULTATY:

  1. Podniesienie wiedzy o ptakach miejskich gnieżdżących się w budynkach i najbliższym otoczeniu wśród uczniów 5 szkół podstawowych
  2. Zwiększenie wiedzy na temat roli ptaków w życiu człowieka i w ekosytemie wśród uczniów 5 szkół podstawowych
  3. Zrozumienie przez uczniów czym jest okres lęgowy oraz dlaczego ważna jest ochrona ptaków wśród uczniów  szkoły podstawowej
  4. Nauka właściwego sposobu dokarmiania ptaków przez uczniów biorących udział w zajęciach
  5. Wprowadzenie do prowadzenie obserwacji ptaków przez uczniów szkół podstawowych
  6. Podniesienie wiedzy nt. owadów – dzikich zapylaczy wśród uczniów 5 szkół podstawowych
  7. Zrozumienie przez uczniów roli i znaczenia dla przyrody i człowieka owadów zapylających
  8. Zwiększenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i szkół uczestniczących w warsztatach.

Projekt jest realizowany jako zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Poznania na podstawie umowy o dotację podpisanej na realizację złożonej oferty w ramach otwartego konkursu zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska UM Poznania. #PoznanWspiera

 

Terminie realizacji projektu od 15 maja  do 15 listopada 2018 r. Kwota dotacji wynosi 6 480,00 zł, nr umowy OS-IV/526.14.2018.

Projekt „Zostań Miejskim Przyrodnikiem: owady i ptaki – warsztaty edukacyjne” jest częścią programu „Miejski Przyrodnik” realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.