Zielone Wydarzenia w Poznaniu – spotkajmy się naturalnie

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju pragnie poinformowazwć o kontynuacji projektu Zielone Wydarzenia, które w okresie październiklistopad 2016 r. będzie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania, będących w dyspozycji Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, oraz współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DLA KOGO?

W tym okresie pragniemy wesprzeć poprzez przekazanie wiedzy i zainspirowanie 4050 osób – organizatorów wydarzeń (m.in. przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, biznesu) na osiedlach JEŻYCE, STARY GRUNWALD, STARE MIASTO I ŚW. ŁAZARZ w Poznaniu do wdrażania innowacji ekologicznych i społecznych. Chcemy pokazać, że podejmowane działania jednocześnie mogą cechować się:

 • Wysoką efektywnością ekologiczną, czyli ograniczać negatywny wpływ na środowisko
 • Wykorzystaniem lokalnego potencjału, szczególnie społecznego
 • Ekonomiczną stabilnością

Osoby nie muszą być częścią formalnych i zorganizowanych grup.

Uczestnicy powinni spełniać jeden z poniższych warunków:

 • wykazują zainteresowane tematyką ochrony środowiska (OŚ) i/lub zrównoważonego rozwoju (ZR)
 • planują włączać aspekty środowiskowe w przygotowywane lub planowane akcje na wspomnianych osiedlach;
 • są częścią zespołu organizującego wydarzenie lub planują być częścią takiego zespołu;
 • planowane wydarzenie może mieć wielkość od osiedlowego/szkolnego festynu do wydarzenia obejmującego całą dzielnicę.

DZIAŁANIA

 1. Przeprowadzonych zostanie 5 warsztatów, każde dla 7-12 osób. Podczas spotkań wspólnie zostaną wypracowane scenariusze Zielonego Wydarzenia wybranego przez uczestników.
 2. Przeprowadzenie 5 indywidualnych konsultacji dla już konkretnych wyzwań stojących przed daną osobą zaangażowaną w organizację wydarzenia, które ma mieć ograniczony negatywny wpływ na środowisko.

W obu przypadkach należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie CPE.

GDZIE?

 1. Warsztaty – Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Bukowska 27/29.
 2. Konsultacje – miejsce ustalane indywidualnie.

KIEDY?

 1. Warsztaty*
 • 26.10.2016 godz. 10-13
 • 27.10.2016 godz. 11-14
 • 5.11.2016 godz. 10-13
 • 10.11.2016 godz. 17-20
 • 17.11.2016 godz. 17-20

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu.

 1. Konsultacje – termin ustalany indywidualnie

Dla przypomnienia:

Zielone wydarzenie (ang. green event) to takie, które na każdym etapie przygotowań i realizacji zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego – redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędności energii i materiałów.
http://zielonewydarzenia.pl/

Fundacja Aeris Futuro – pomysłodawca i koordynator ogólnopolskiej kampanii Zielone Wydarzenia http://aerisfuturo.pl
Dodatkowe pytania – osoba kontaktowa:
Arkadiusz Zacharzewski
M: (+48) 727 918 596/
e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

logo_wrk-kolor-1-10-16Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej
Związku Organizacji Pozarządowych

 

logo_poznan-kolor-1-10-16

www.dreamsart.pl

www.dreamsart.pl

 

Autor: Arkadiusz Zacharzewski i Jakub Kotnarowski CPE

Comments are closed.