Zielone Wydarzenia – projekt jeszcze trwa!

To już drugi rok trwania projektu Zielone Wydarzenia – kampania promocyjno-edukacyjna Fundacji AERIS FUTURO dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych wydarzeń oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdrażanie zrównoważonego rozwoju, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie środowisku naturalnemu.

W ramach działań w obrębie organizacji zielonych wydarzeń kluczowe są : komunikacja oraz edukacja o wyzwaniach dla zrównoważonego rozwoju i metodach wdrażania świadomego i proekologicznego stylu życia (eco-life-style) w takich obszarach jak:

ENERGIA – TRANSPORT – ŻYWNOŚĆ – WODA – PRZYRODA I KRAJOBRAZ – ODPADY – HAŁAS

Od sierpnia 2011 roku w całej Polsce organizacje pozarządowe, a także firmy wzięły udział w szkoleniach, na których przy wsparciu doświadczonych trenerów wypracowały swoją wizję zielonych wydarzeń. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko z powodu zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, co wiąże się z większą medialnością wydarzenia, ale także z chęcią wypracowania i wdrożenia zielonych standardów w organizacje planowanych eventów.

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju jest regionalny partnerem projektu na terenie WIELKOPOLSKI.

Koordynatorem projektu na region jest wiceprezes CPE Arkadiusz Zacharzewski (Specjalista ds. fundraisingu i innowacji) http://www.cpe.info.pl/artykuly/o-stowarzyszeniu/zespol-cpe/

Jak dotychczas Stowarzyszenie CPE przeszkoliło takie organizacje jak:

  • Sekcja Rowerzystów Miejskich w Poznaniu
  • Pracownicy Centrum NGO w Poznaniu
  • Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
  • Fundacja Mały Piesek Zuzi
  • Organizatorzy III Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych
  • Pracownicy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego
  • Studenckie Koło Sztuki Menadżerskiej „Speak&Lead”
  • Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu

Członkowie CPE wsparli uczestników szkoleń podczas organizacji, a także przeprowadzenia lokalnych wydarzeń, które zostały zaplanowane w oparciu o zielone standardy.

Miano Zielonych Wydarzeń na terenie Poznania zyskały eventy:

Obecnie trwa nabór na kolejne bezpłatne szkolenia dla firm, przedstawicieli administracji publicznej czy też organizacji pozarządowych z terenu wielkopolski. Czas projektu dobiega końca jeszcze tylko do końca września można wziąć udział w szkoleniach.

Warto! Dlaczego?

Efektem szkolenia jest dopasowany do potrzeb gotowy scenariusz Zielonego Wydarzenia, a dzięki jego wdrożeniu Organizator może uzyskać wsparcie promocyjne oraz Certyfikat Zielonego Wydarzenia.

Terminy oraz miejsca spotkań ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi grupami.

Stowarzyszenie CPE zapewnia materiały szkoleniowe!

Jeśli Ty lub Twoja organizacja czy też firma pragniecie uzyskać szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu :

Arkadiusz Zacharzewski

M: (+48) 888 354 846

e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

Comments are closed.