Zielone Wydarzenia – podsumowanie naszych działań i zaproszenie do współpracy

Zielone Wydarzenia to ogólnopolski program promujący innowacje ekologiczne i społeczne w organizacji wydarzeń, od szkoleń wewnętrznych firmy poprzez duże konferencje po wielkie festiwale.

ZW_logo_200

Program został zainicjowany w 2008 roku przez krakowską Fundację Aeris Futuro i jest przez nią stale rozwijany. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju włączyło się w realizację projektu w Wielkopolsce w 2011 roku.

Organizacja Zielonych Wydarzeń opiera się o trzy filary zrównoważonego rozwoju:

  • Wysoką efektywność ekologiczną, a tym samym ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko
  • Wykorzystanie społecznego potencjału, szczególnie lokalnego
  • Ekonomiczną stabilność

Poniżej wybrane rezultaty kampanii 2011-2013, która finansowana była ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja ekologiczna.

Warsztaty dla organizatorów z przygotowywania wydarzeń według Zielonego Standardu – przeprowadzono 120 szkoleń w całej Polsce, łącznie dla 950 osób z organizacji pozarządowych, firm, placówek oświatowych, instytucji publicznych, z tego Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zrealizowało w 14 szkoleń dla 105 uczestników z 23 organizacji.

Zielone Wydarzenia – zorganizowanie 24 Zielonych Wydarzeń, dla co najmniej 1200 osób oraz udział w 10 festiwalach o łącznej frekwencji min. 1000 osób, z tego Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju w ramach swoich działań współorganizowało lub współpracowało przy 7 wydarzeniach uznanych Zielonych Wydarzeń na terenie Poznania:

ŚWIĘTO CYKLICZNE 2012 (czerwiec 2012)
http://www.cpe.info.pl/warsztat-lokalny-organizacja-wydarzen-w-zielonym-standardzie-dla-organizatorow-swieta-cyklicznego-2012-w-poznaniu/

III POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWOWYCH (wrzesień 2012)
http://www.poznan.pl/mim/ngo/news/iii-poznanski-dzien-organizacji-pozarzadowych-zielonym-wydarzeniem,55958.html

IV POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWOWYCH (wrzesień 2013)
http://www.poznan.pl/mim/ngo/news/znamy-juz-liste-uczestnikow-iv-dnia-organizacji-pozarzadowych,60815.html

Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego(grudzień 2012 – styczeń 2013)
http://www.cpe.info.pl/artykuly/ekongo/

Konwent Miłośników Fantastyki PYRKON 2013 (marzec 2013)
http://www.cpe.info.pl/pyrkon-2013-zielonym-wydarzeniem/
http://www.pyrkon.pl/2013/index.php?go=zielonypyrkon

GisDay (listopad 2013)

http://www.geoinfo.amu.edu.pl/skng/gisday/zielonygisday.html

Dodatkowo w ramach projektu:

  • Wydano oficjalny poradnik „Zielone Festiwale”  dla organizatorów wydarzeń (do pobrania: http://zielonewydarzenia.pl/pl/i.39.0.0.0/Publikacje-i-materia%C5%82y-edukacyjne.html )
  • Zorganizowano edycję ogólnopolski konkurs EKOBIURO  (w latach 2011, 2012, 2013) rozstrzygany jesienią każdego roku – udział wzięło 538 osób z 44 zespołów.
  • Zamieszczono narzędzia edukacyjne oraz wytyczne on-line na http://zielonewydarzenia.pl/pl/i.127.0.0.0/Ekobiuro.html
  • Zorganizowano Konferencja podsumowująca projekt „Ekoinnowacje w przemyśle spotkań”. Odbyła się ona w Krakowie 3 grudnia 2013 roku, a uczestnikami byli przedstawiciele różnych grup społecznych – administracji publicznej, NGO, biznesu oraz nauki (w sumie 106 osób), co podkreśliło uniwersalność założeń projektu.
  • Portal zielonewydarzenia.pl – platforma edukacyjno-promocyjna z bazą wiedzy, kalendarzem Zielonych Wydarzeń oraz Zielonym Katalogiem firm i instytucji związanych z organizacją Zielonych Wydarzeń.

Projekt był finansowany ze środków NFOŚiGW .

NFOŚiGW

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju nie kończy realizacji projektu Zielone Wydarzenia i nadal będzie rozwijać działania w obszarze organizacji wydarzeń innowacyjnych pod względem rozwiązań prośrodowiskowych i społecznych.

Czekamy na kolejne zgłoszenia na szkolenia dla przedstawicieli:
przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej, uczelni i szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i podstawowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski. Efektem warsztatów jest wypracowany scenariusz wydarzenia z uwzględnieniem rozwiązań często nie dostrzeganych przez organizatorów, a wpływających na koszty organizacji, jakość i wzrost jego konkurencyjności.

Terminy oraz miejsca spotkań ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi grupami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

biuro@cpe.info.pl  w mailu prosimy wpisać „Zielone Wydarzenia”.

 

Autor: Arkadiusz Zacharzewski

Comments are closed.