Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska (16.03.2012)

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 19 marca 2012 r. (poniedziałek), o godz. 16:00, w sali sesyjnej nr 3 przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

W programie proponuje się dyskusje nad:

  1. Dyskusja nad i uchwalenie regulaminu Komisji.
  2. Projekt Wartostrady w Poznaniu (Poznańska Masa Krytyczna i Jan Zujewicz) oraz dyskusja nad kwestiami związanymi z Wartą: wiosenne porządki, stare koryto, grant holenderski.
  3. Funkcje Cytadeli i ich zagrożenie w pierścieniowo-klinowym systemie obszarów zieleni  (Zofia Charlampowicz-Jablonska), przy okazji dyskusja o projekcie zespołu przyr.-krajobrazowego na terenie Parku Cytadela.
  4. Relacje z rozwoju tematów już poruszanych: rezerwat Żurawiniec, Jez. Strzeszyńskie itp.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i dyskusji.

Schemat dyskusji nad jednym tematem: do 15 minut prezentacja wprowadzająca, do ok. 30 minut dyskusja zakończona wnioskami, przy czym wypowiedzi w dyskusji są limitowane do 2 minut i powinny dotyczyć tematu dyskusji. Przypominamy również, że tematy do dyskusji na zebraniach należy zgłaszać wcześniej.

Zakończenie spotkania planowane jest między godziną 19 a 20, zależnie od rozwoju dyskusji.

Comments are closed.