Zaproszenie na warsztaty projektu „Licz na zieleń” – 13.06.2013

Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Celem projektu Fundacji Sendzimira – Licz na zieleń jest poprawa tej sytuacji poprzez wdrożenie nowatorskich metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach (Kraków, Łódź, Poznań) w oparciu o współpracę międzysektorową i zaangażowanie mieszkańców. Planujemy m.in. cykl kompleksowych działań wspierających kompetencje KDO (Komisji Dialogu Obywatelskiego lub Społecznego); stworzenie planów/rekomendacji długofalowego zarządzania przyrodą w danym mieście oraz rozwój portalu http://www.uslugiekosystemow.pl/. W Poznaniu działania koordynowane są przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego.

Kluczowym działaniem, który zaplanowaliśmy jest stworzenie platformy do inwentaryzacji, badań oraz działań monitorujących przyrodę w Krakowie, Łodzi i Poznaniu z wykorzystaniem GIS (ang. Geographic Information System), co umożliwi jej aktualizację przez mieszkańców miast za pomocą przeglądarki internetowej oraz aplikacji dla telefonów komórkowych.

Państwa opinie i oczekiwania wobec tego typu narzędzia będą dla nas kluczowym punktem odniesienia podczas jego tworzenia. Dlatego chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na warsztaty uzgodnieniowe, które odbędą się 13 czerwca 2013 roku, o godz. 16:00, w Zoo Coworking, przy ul. Zwierzynieckiej 20 (II piętro). Podczas warsztatów zaprezentujemy możliwości tego typu platformy oraz spróbujemy się wspólnie zastanowić, jakie funkcjonalności byłyby interesujące z punktu widzenia przyrody w Poznaniu. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia do 12 czerwca na adres: j.zatonski@cpe.info.pl.

 

 

Projekt Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście realizuje Fundacja Sendzimira przy współpracy: nieformalnej grupy specjalistów w obszarze zrównoważonego rozwoju LAPNET, Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju z Poznania, Laboratorium Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Humboldta z Berlina oraz YTK Land Use Planning and Urban Studies Group Uniwersytetu Aalto z Helsinek.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wysokość współfinansowania: 195947,33 CHF. Szczegółowe informacje na temat współfinansowania znajdują się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Comments are closed.