Zapraszamy do Bazy Wiedzy

W zakładce Baza Wiedzy projektu „Zrównoważony rozwój organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego” udostępniliśmy materiały z następujących modułów:

  • Moduł 2. Komunikacja i zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Moduł 4. PR i budowanie wizerunku organizacji

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Strona projektu: http://ekongo.pl

Comments are closed.