Szkolenie z zakresu GIS oraz zarządzania zielenią miejską (26-27 kwietnia)

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju i Fundacja Sendzimira w ramach projektu „Licz na zieleń” zaprasza na bezpłatne szkolenie weekendowe (26-27 kwietnia) w Poznaniu z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) oraz zarządzania zielenią miejską.

logo projekt

Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Aby to zmienić, potrzeba współpracy opartej na dialogu pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami administracji lokalnej.

W celu poprawy tej sytuacji realizujemy projekt Licz na zieleń, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach (Kraków, Łódź, Poznań) w oparciu o współpracę międzysektorową i zaangażowanie mieszkańców. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt jest realizowany przez Fundację Sendzimira oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Więcej o projekcie na stronie: www.uslugiekosystemow.pl/licz-na-zielen

W ramach projektu realizujemy szkolenie dla osób chcących zaangażować się w działania na rzecz zielni miejskiej. Szkolenie składa się z dwóch modułów:

1. Podstawy systemów informacji geograficznej (GIS) – na warsztacie nauczysz się podstaw metodologicznych kartograficznych, tworzenia własnych map i analiz przestrzennych za pomocą darmowego programu QGIS oraz narzędzi do tworzenia map internetowych, dowiesz się skąd pozyskać zdjęcia satelitarne, specjalistyczne mapy i dane wektorowe.

2. Zarządzanie zielenią miejską – na warsztacie dowiesz się jakie usługi dostarcza nam przyroda, poznasz specyficzne uwarunkowania dla zieleni w miastach, dowiesz się jakie gatunki stosować, jak dokonywać nasadzeń oraz pielęgnacji.

 Jak długo i gdzie?

Oba dni warsztatów planowane są po około 6 godzin, odbędą się w Poznania na Ogrodach, dokładne miejsce ich przeprowadzenia zostanie przekazane zakwalifikowanym osobą.

Co zabrać?

Na dzień pierwszy warsztatów wskazany ale nie obowiązkowy będzie własny laptop – zapewni możliwość samodzielnej pracy, a skonfigurowane oprogramowanie będzie mogło posłużyć do dalszych samodzielnych prac.

Indywidualne potrzeby szkoleniowe

Istnieje możliwość zgłoszenia swoich indywidualnych potrzeb w przewidzianych tematykach (np. pozyskania specyficznych danych czy analiz GIS na potrzeby jakiejś pracy), zostaną one uwzględnione na szkoleniu lub w drodze indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25. kwietnia 2014r. do godziny 12:00, liczba miejsc jest ograniczona, w przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.cpe.info.pl/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-w-ramach-projekt-licz-na-zielen/

Szkolenie jest bezpłatne, ale…

Udział w szkoleniu nie wiąże się z żadnymi odpłatnościami, od uczestników wymagana jest jednak praca wolontariacka na rzecz projektu Licz na zieleń w postaci 20 godzin (umowa wolontariacka). Prace wolontariackie będą polegały na zbieraniu danych na temat zieleni od mieszkańców Poznania. Dodatkowo można wziąć udział w promocji i organizacji projektu np. weryfikacja danych o zielni przesłanych przez mieszkańców Poznania, współorganizacja gry miejskiej itp. Za niektóre zadania przewidziane są niewielkie kwoty wynagrodzenia.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Aleksandra Korcz

512 755 062

aleksandra.korcz@cpe.info.pl

 

SwissContributionProgramme_logo copy

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Comments are closed.