„Szkoła Zielonych Liderów” – wystartowała rekrutacja !

Centrum Promocji Ekorozwoju z przyjemnością informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Szkoła Zielonych Liderów”. Projekt przewiduje warsztaty z zakresu podstaw zrównoważonego rozwoju, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz pisania projektów. Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Głównym kryterium wyboru Uczestników jest motywacja do działań na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w swoim środowisku lokalnym.
Dokładny program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy i rekrutacyjny są już dostępne na stronie internetowej www.zielonylider.pl.

Comments are closed.