Szkoła Zielonych Liderów

Strona projektu: www.zielonylider.pl

Projekt „Szkoła Zielony Liderów” adresowany jest do mieszkańców Poznania i jego okolic, którzy poprzez wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu pragną zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Pragniemy zwiększyć ich świadomość i aktywność obywatelską poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, tworzenia projektów oraz doskonalenia własnych umiejętności interpersonalnych. Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem atrakcyjnej formy edukacji w postaci warsztatów prowadzonych przez trenerów oraz praktyków – działaczy wielkopolskich i ogólnopolskich organizacji pro-środowiskowych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w Poznaniu w czasie 3 weekendów (2 – 17 kwietnia), a ich uczestnikami będzie grupa ok 15 osób głównie z Poznania  oraz powiatu poznańskiego. Dodatkowo wszystkie informacje teoretyczne zostaną udostępnione uczestnikom w postaci specjalnie przygotowanego e-learningu. Szczegółowe informacje w tym formularz rekrutacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie są już dostępne na stronie internetowej: www.zielonylider.pl. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów Fundacji Sendzimira.

Comments are closed.