Regulamin

Regulamin

1. Udział w grze jest bezpłatny.
2. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.
3. Żeby wziąć udział w grze wymagana jest zapoznanie się z e-learningiem na stronie www.cpe.info.pl
4. Do gry mogą zgłaszać się zespoły od 2 do 5 osób.
5. Podczas gry poruszamy się pieszo – należy być przygotowanym na 2-3 godziny wędrówki po centrum miasta.
6. W każdym zespole musi się znajdować co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która jest odpowiedzialna za osoby niepełnoletnie w jej grupie. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w grze.
7. Każdy zespół powinien mieć:
– telefon komórkowy – dla kontaktu.
– aparat fotograficzny lub telefon z taką funkcją – aby udowodnić wykonanie niektórych zadań.
8. Przebranie zgodne z tematyką gry, np. za mieszkańców innych krajów mile widziane.

Comments are closed.