Pytanie do kandydatów – ankieta Koalicji ZaZieleń Poznań

Ankieta #Wybory2018 #Poznań

Ankieta dla kandydatów i kandydatki na prezydenta dotycząca przyszłości terenów zieleni w Poznaniu

Koalicja ZaZieleń Poznań jest społeczną inicjatywą skupiającą radnych osiedli z Naramowic i Umultowa, Kolektyw Kąpielisko, Kolektyw Rozbrat, Stowarzyszenie Zielony Grunwald, Stowarzyszenie Zielona Starołęka, członków zarządu klubu Łuczniczego Surma działającego w Parku Kasprowicza oraz społeczników zabiegających o Park Rataje. Skupiamy się na obronie przed zabudową terenów zieleni w Poznaniu. Jesteśmy inicjatywą, która podkreśla znaczenie zieleni w kształtowaniu procesów miastotwórczych Poznania.

W niniejszej ankiecie zebraliśmy najważniejsze zagadnienia, które dotyczą naszych codziennych działań w konkretnych obszarach miasta. W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi zwracamy się do wszystkich kandydatów na prezydenta Poznania z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania. Tym sposobem pragniemy dowiedzieć się jakimi priorytetami będzie kierować się przyszły prezydent Poznania pod względem rozwoju obszarów zieleni w mieście.

Odpowiedzi prosimy udzielać drogą mailową na adres: zazielen.poznan@gmail.com

1. Jednym z pięciu priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ jest „Zielone, mobilne miasto”. Priorytet ten ma być realizowany poprzez działania takie jak m.in.:

 • Zachowanie, poprawa jakości i rozwój terenów zieleni, w szczególności systemu klinowopierścieniowego oraz zabytkowych założeń zieleni.
 • Racjonalne korzystanie z zasobów środowiskowych oraz ich odzyskiwanie.
 • Rozwijanie form ochrony przyrody oraz edukacji przyrodniczej
 • W jaki sposób zamierza Pani/Pan realizować każde z tych działań, mając na uwadze fakt, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie są wystarczających narzędziem do ochrony terenów zieleni?

2. Czy po objęciu urzędu prezydenta/radnego, zdecyduje się Pan/Pani na:

 • TAK/NIE całościową inwentaryzację drzewostanu Poznania?
 • TAK/NIE stworzenie Rady ds Zieleni przy Prezydencie i stanowiska ogrodnika miejskiego oraz przyrodnika miejskiego?
 • TAK/NIE włączenie nieużytków w zakres działań Zarządu Zieleni Miejskiej poprzez stosowne zapisy w statucie ZZM?
 • TAK/NIE wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zakładanie i długotrwałe prowadzenie ogrodów społecznych przez mieszkańców, stowarzyszenia, instytucje kultury oraz zespołu odpowiedzialnego za systemową współpracę miasto-mieszkańcy?

3. Czy po objęciu urzędu prezydenta/radnego, będzie Pani/Pan dążyć do:

 • TAK/NIE intensyfikacji zabudowy terenów zieleni na obszarach zajmowanych przez Kolektyw Kąpielisko, ŁKS Surma, Kolektyw Rozbrat i na obszarze Starołęki Małej (przy ul. Fortecznej)?
 • TAK/NIE przeznaczenia całości ul. Umultowskiej dla transportu samochodowego?
 • TAK/NIE przeprowadzenia kompleksowej kontroli inwestycji w Parku Rataje?
 • TAK/NIE budowy Centralnego Szpitala Klinicznego bez dalszych konsultacji z mieszkańcami?
 • TAK/NIE rozszerzenia terenów zieleni na Naramowicach?

Koalicja ZaZieleń Poznań

zazielen.poznan@gmail.com

Załączamy link do raportu pt. „Obszary zieleni w Poznaniu zagrożone zabudową. Raport nt. antyekologicznej polityki władz miasta”

Tags: , , , ,

Comments are closed.