Pytania do kandydatów – ankieta KDO i KA

Ankieta #Wybory2018 #Poznań

Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska UMP, skupiająca organizacje społeczne podejmujące działania na rzecz poprawy środowiska, Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog oraz Grupy inicjatywna Paneli Obywatelskich, zwracają się do Państwa, kandydata na prezydenta Poznania i kandydatów na radnych, o udzielenie odpowiedzi w następujących obszarach:

  1. Zasoby wodne Poznania są ograniczone, sukcesywnie pogarsza się jakość wody w akwenach otwartych. Jeszcze tego nie odczuwamy, ale Poznaniowi grozi reglamentacja w dystrybucji wody pitnej. Jaki pomysł ma kandydat/Komitet Wyborczy na ochronę zasobów wodnych miasta Poznania?
  2. W zestawieniach ekomiast, Poznań znajduje się na 1 miejscu – w ostatnim sondażu Gazety Wyborczej przed Warszawą i Gdańskiem. W powszechnym odczuciu mieszkańców magistrat i radni często wbrew mieszkańcom pozwalają zabudowywać tereny zielone a nawet obszary Natura 2000. Jak kandydat/Komitetu Wyborczego widzieliby ochronę klinów zieleni, parków, skwerów, łąk przed zabudową lub zamianą na inne formy użytkowania? Czy poparliby stworzenie na mapie Poznania linii demarkacyjnej pomiędzy obszarami przeznaczonymi do zabudowy a obszarami wolnymi od zabudowy ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne jest uzasadnione?
  3. W Lublinie już po raz trzeci w ramach „Zielonego budżetu Lublina” ruszył nabór na projekty stricte związane z zielenią miejską. Dotąd w trzech edycjach zrealizowano 40 wniosków. Czy kandydat/Komitet Wyborczy uważa, że jest to propozycja budżetu partypacyjnego potrzebna także w Poznaniu i czy będąc w magistracie wprowadzi taką kategorie budżetu obywatelskiego?
  4. Wbrew optymistycznym prezentacjom miasta skala smogu – jaki co roku przez kilkadziesiąt dni głównie w sezonie grzewczym pojawia się w Poznaniu – jest społecznie nieakceptowalna. Środki budżetowe przeznaczane na bezpośrednie ograniczanie smogu (program Kawka bis – 2 mln zł w 2018r.) nie gwarantują radykalnej poprawy jakości powietrza przez kolejne 30 lat. Jakie działania antysmogowe oraz jakiej wysokości środki budżetu Miasta (w złotych) widzi kandydat/Komitet Wyborczy w najbliższym roku raz najbliższych latach na różne działania i projekty gwarantujące mieszkańcom oddychanie czystszym powietrzem i ochronę zdrowia?
  5. Wiele organizacji pozarządowych źle ocenia relacje Miasto Poznań – NGO’sy. Uważają, że z reguły jest to przekaz jednostronny i wiele opinii NGO’sów nie jest respektowanych, ignorowanych. Czy kandydat/Komitet Wyborczy widzi możliwość zmiany tych formalnych relacji na demokratyczne i skuteczniejsze, i w jakim zakresie?
  6. Gdańsk i Lublin, wzorem dziesiątek miast w świecie, zorganizowały Panele Obywatelskie dotyczące ważnych spraw miejskich. Panele (w sumie cztery) były sukcesem miast i mieszkańców a ich rekomendacje są wdrażane przez magistraty. Czy kandydat widzi sens wprowadzenia takiego narzędzia demokracji deliberatywnej jak Panele Obywatelskie w mieście Poznaniu?

Prosimy o odpowiedzi zwarte, odpowiadające wprost na zadane pytania, bez ogólników i unikania zajęcia zdecydowanego stanowiska. Odpowiedzi na ankietę zostaną poddane analizie, zestawione, opracowane i upublicznione w mediach klasycznych i społecznościowych, dotrą do tysięcy wyborców. Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi na ankietę na zwrotny adres e-mail w terminie do 9 października. br.

Tags: , , , ,

Comments are closed.