Pyrkon 2013 – Zielonym Wydarzeniem?

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju kolejny raz postanowiło wesprzeć organizatorów Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Pyrkon 2013 Stowarzyszenie Klub „Druga Era” we wdrażaniu elementów prośrodowiskowych.W tym roku dodatkowo również jako regionalny partner w ramach projektu Zielone Wydarzenia Fundacji Aeris Futuro.

Pyrkon jest wydarzeniem, które każdego roku odbywa się w Poznaniu, gromadząc fanów szeroko pojętej fantastyki w każdym wydaniu – tekstu, obrazu, dźwięku, gry (pyrkon.pl).

Wydarzenie realizowane będzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 22 – 24 marca 2013 roku.

Celem projektu Zielone Wydarzenia są m.in. promocja Zielonych Standardów jako sposobu na zwiększenie atrakcyjności i zainteresowania wydarzeniem oraz rozwijanie wrażliwości na wyzwania środowiskowe (wyczerpywanie się zasobów, emisje, odpady) i społeczne (bezrobocie, nieufność społeczna) oraz przekształcanie tego w potencjał do rozwoju.

W zgodzie z powyższym oraz statutem Stowarzyszenie CPE podjęło się:

• prowadzenia gier poruszających kwestie środowiskowe (m.in. problematykę odnawialnych źródeł energii, obszarów Natura 2000 oraz zależności ekonomiczno-społeczno-środowiskowych),

• wspierania organizatorów na etapie przygotowania i realizacji wydarzenia we wdrażaniu zielonych standardów, m.in. w postaci konsultacji i przeprowadzenia szkolenia.

Dzięki powyższym działaniom zamierzamy pozytywnie wpłynąć na kształtowanie trwałych postaw ekologicznych i prospołecznych wśród uczestników.

Oprócz wzbogaconego w prośrodowiskowe elementy bogatego programu Pyrkonu, również organizatorzy zadbali o wdrożenie pewnych Zielonych Standardów – zestawienie działań dostępne poniżej:

http://www.pyrkon.pl/2013/index.php?go=zielonypyrkon

Działania CPE i organizatorów dodatkowo zostały wzmocnione przez podmioty zewnętrzne:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, który na czas trwania Pyrkonu wypożyczy pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków, zużytych świetlówek oraz zużytych baterii), a także przekazał materiały nt prawidłowego postępowania z odpadami;

Sklep dlakieszeni.pl – sponsor upominków dla uczestników prowadzonych przez CPE gier i konkursów:

1. Powersafer Smart Notebook
2. Akumulatorki USB CELL
3. Listwa energooszczędna Powersafer Multi
4.  Eco button

Sklep KaRoKa – sponsor upominków dla uczestników prowadzonych przez CPE gier i konkursów: ekologiczne koszulki The Mountain oraz kupony rabatowe o wartości 10 zł na zakupy podczas Pyrkonu, na stoisku Karoki (na produkty o wartości min. 20 zł).

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIELONE WSPARCIE!

 

Wszystkich zainteresowanych wsparciem działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowska i zrównoważonego rozwoju, prosimy o kontakt biuro@cpe.info.pl

Będziemy wdzięczni za chęć współtworzenia Pyrkonu 2013 razem z nami 🙂

Comments are closed.