Ptaki w Mieście 2018

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju ma zaszczyt poinformować o realizacji kolej edycji programu Ptaki w Mieście pn „Ptaki w Mieście 2018 – włączenie mieszkańców do ochrony ptaków”

 

Głównym CELEM realizacji zadania publicznego jest wsparcie działań związanych z ochroną dziko występujących gatunków ptaków w szczególności: jerzyków (Apus apus), przedstawicieli jaskółkowatych (jaskółka oknówka), wróblowatych (wróbel i mazurek) oraz innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu.

CELAMI pośrednimi są:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków oraz miejsc ich występowania na blokach wielorodzinnych, na budynkach nie poddanych termomodernizacji oraz poddanych termomodernizacji, z budkami lęgowymi.
 2. przeprowadzenie monitoringu zagrożeń dla siedlisk ptaków, wynikających z termomodernizacji lub remontów budynków wielorodzinnych, celowego niszczenia gniazd oraz identyfikacja nowych zagrożeń i podejmowanie interwencji
 3. sprawdzenie stanu budek lęgowych zamontowanych na budynkach oraz sprawdzenie czy są one zasiedlane
 4. włączenie w działania projektowe wolontariuszy będących mieszkańcami Poznania, osobami studiującymi, pracującymi lub przebywającymi w Poznaniu.

Promocja wiedzy o jerzykach i jaskółkach oraz innych ptakach gniazdujących w Poznaniu Cele pośrednie C1 Zwiększenie wiedzy nt. ptaków i włączenie do działania na rzecz ich ochrony przynajmniej 12 wolontariuszy będących mieszkańcami Poznania, osobami studiującymi, pracującymi lub przebywającymi w Poznaniu. C2 Realizacja działań statutowych Stowarzyszenia oraz uchwały KDO w zakresie ptaków.

MIEJSCE realizacji zadania
Miasto Poznań głównie obszary osiedla z budynkami wielorodzinnymi w tym obszary spółdzielni mieszkaniowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, PSM Winogrady) oraz obiekty w których gnieżdżą się ptaki jak PST Pestka.

ODBIORCY zadania
Odbiorcami są mieszkanki i mieszkańcy miasta Poznań, studenci i absolwenci poznańskich uczelni, osoby pracujące w Poznaniu lub przebywające w nim w czasie realizacji zadania

REZULTATY:

 1. Z rekrutowanie i przeszkolenie 12 wolontariuszy przeprowadzających inwentaryzację ptaków i ich siedlisk.
 2. Zwiększanie wiedzy i motywacji do działania u 12 wolontariuszy zaangażowanych w działania projektu.
 3. Przeprowadzenie monitoringu potencjalnych zagrożeń ptaków i ich siedlisk oraz podejmowanie działań interwencyjnych.
 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków gnieżdżących się na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu na obszarze spółdzielni mieszkaniowych i wybranych wspólnot
 5. Sprawdzenie skrzynek lęgowych na wybranych osiedlach i ich zasiedlalności
 6. Publiczna informacja pozyskanych danych w postaci prezentach oraz uzupełnienie danych geolokalizacyjnych na mapie danych budynków wielorodzinnych
 7. Organizacja publicznego liczenia jerzyka w ramach ogólnodostępnego wyjścia – wydarzenie „Śladami ratajskich jerzyków – zapraszamy na wspólne liczenie ptaków”

Wskazane rezultaty nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7 są rezultatami trwałymi w przypadku rezultatu 2 jest on z natury swej rezultatem miękkim (motywacja i wiedza) niemniej osiągnięte wyniki w ramach tego rezultatu są twardymi obserwacjami w obecnym okresie 2018 r. Wszystkie te rezultaty świadczą o realizacji działań cząstkowych, które ostatecznie pozwalają na realizacje celu głównego oraz celów pośrednich

Projekt jest realizowany jako zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Poznania na podstawie umowy o dotację podpisanej na realizację złożonej oferty w ramach Małych Grantów Wydziału Ochrony Środowiska UM Poznania. #PoznańWspiera

Projekt realizowany jest na obszarze miasta Poznania w terminie od 21 czerwca do 9 września 2018 r. Kwota dotacji wynosi 9 966,00 zł.

Tags: , , ,

Comments are closed.