„Ptaki w Mieście 2017 – działajmy dla ochrony ptaków w Poznaniu”

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju ma zaszczyt poinformować o realizacji kolej edycji programu „Ptaki w Mieście” pn „Ptaki w Mieście 2017 – działajmy dla ochrony ptaków w Poznaniu”.

Głównym CELEM realizacji zadania publicznego jest wsparcie działań związanych z ochroną dziko występujących gatunków ptaków w szczególności:jerzyków (Apus apus), przedstawicieli jaskółkowatych (jaskółka oknówka), wróblowatych (wróbel i mazurek) oraz innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu.

CELAMI pośrednimi:

 1. Zwiększenie wiedzy nt. Ptaków i włączenie do działania na rzecz ich ochrony przynajmniej 12 wolontariuszy będących mieszkańcami Poznania, osobami studiującymi, pracującymi lub przebywającymi w Poznaniu.
 2. Realizacja działań statutowych Stowarzyszenia oraz uchwały KDO w zakresie ptaków.

Główne DZIAŁANIA:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków oraz miejskich występowania na blokach wielorodzinnych, na budynkach nie poddanych termomodernizacji oraz poddanych termomodernizacji, z budkami lęgowymi.
 2. przeprowadzenie monitoringu zagrożeń dla siedlisk ptaków, wynikających z termomodernizacji lub remontów budynków wielorodzinnych oraz celowego niszczenia gniazd
 3. sprawdzenie stanu budek lęgowych zamontowanych na budynkach oraz sprawdzenie czy są one zasiedlane
 4. włączenie w działania projektowe wolontariuszy będących mieszkańcami Poznania, osobami studiującymi, pracującymi lub przebywającymi w Poznaniu.

REZULTATY

 1. Zrekrutowanie i przeszkolenie 12 wolontariuszy przeprowadzających inwentaryzację ptaków i ich siedlisk.
 2. Zwiększanie wiedzy i motywacji do działania u 12 wolontariuszy zaangażowanych w działania projektu.
 3. Przeprowadzenie monitoringu potencjalnych zagrożeń ptaków i ich siedlisk oraz podejmowanie działań interwencyjnych.
 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków gnieżdżących się na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu na obszarze spółdzielni mieszkaniowych i wybranych wspólnot
 5. Sprawdzenie skrzynek lęgowych na wybranych osiedlach i ich zasiedlalności
 6. Publiczne udostępnienie pozyskanych danych w postaci prezentacji oraz poprzez uzupełnienie danych geolokalizacyjnych na mapie danych budynków wielorodzinnych.

Projekt jest realizowany jako zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Poznania na podstawie umowy o dotację nr OS-IV.526.12.2017 podpisanej na realizację złożonej oferty w ramach konkursu organizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska UM Poznania. Projekt realizowany jest na obszarze miasta Poznania w terminie od 15 maja do 15 listopada 2017 r. Kwota dotacji wynosi 11 790,00 zł.

Poprzednie edycję to

 • „Ptaki w Mieście 2016 – działajmy dla ochrony ptaków i ich siedlisk na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu”
 • „Inwentaryzacja potencjalnych miejsc występowania jerzyków (łac. Apus apus) i innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych”

 

Autor – Jakub Kotnarowski CPE

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.