Projekt „Wygraj globalny rozwój – w zrównoważony sposób”

Komisja Selekcyjna Programu Edukacja Rozwojowa zapoznała się dokumentacją 186 wniosków złożonych w otwartym konkursie grantowym „Edukacja Rozwojowa – 2010” i wybrała do dofinansowania 23 projekty w tym projekt złożony przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Zapraszamy do udziału i współpracy przy jego realizacji.

Projekt „Wygraj globalny rozwój – w zrównoważony sposób” ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy oraz refleksji wśród mieszkańców Poznania na temat globalnych współzależności krajów rozwiniętych i rozwijających się oraz zrównoważonego rozwoju jako drodze dla globalnego postępu.

Przy osiągnięciu tego celu zostanie wykorzystana atrakcyjna forma edukacji – gra miejska oraz utworzona zostanie stronie WWW projektu o tematyce rozwojowej, zwierająca moduł e-learningu.

  • E-learning – krótki kurs o zrównoważonym rozwoju oraz z zakresu problematyki rozwojowej, etap wprowadzenia do gry.
  • Gra miejska – zostanie rozegrana na ulicach Poznania, uczestnicy będą mieli za zadanie rozwijać wybrany przez siebie kraj oraz wylosowany kraj rozwijający się. Zwycięzcami zostaną zespoły, które rozwiną oba kraje w sposób zrównoważony.

Ostatnim etapem będzie spotkanie uczestników, kiedy to zostaną zliczone punkty, przedstawione wyniki, rozdany poczęstunek, drobne upominki i nagrody, dodatkowo rozdane zostaną ankiety ewaluacyjne. Etap ten będzie służy podsumowaniu gry, z uczestnikami zostanie przeprowadzona dyskusja na temat przebiegu gry i tego jak możemy wpływać na sytuacje krajów rozwijających się.

 

Comments are closed.