Poznańskie Ekospotkania

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju jest organizatorem Poznańskich Ekospotkań – cyklicznych spotkań organizacji i ludzi zainteresowanych ekologią.  Zazwyczaj odbywają się one w Ekowiarni Organic Cafe.

Cel Ekospotkań to integracja środowiska „ekologicznego” Poznania i regionu. Mają one służyć wymianie myśli oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Na Ekospotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska przyrodniczego i zrównoważonym rozwojem.

Ekospotkania zostały zapoczątkowane podczas Poznańskich Dyskusji Pozarządowych 2009, i od tego czasu odbywają się regularnie. Dotychczas wzięli w nich udział przedstawiciele następujących organizacji:

Na poprzednich spotkaniach wyznaczyliśmy sobie wyzwania i zadania dla nas, o których będziemy debatować:

  • planowanie przestrzenne miasta;
  • lokalizacja elektrowni jądrowej w Klempiczu;
  • budowa spalarni odpadów w Poznaniu;
  • problem F16 w mieście;
  • inne zagadnienia, które pojawią się podczas dyskusji;

Dotychczas pojawiły się następujące propozycje współpracy:

• Wspólne uzupełniające się projekty w zakresie:

–edukacji ekologicznej;
–gospodarki odpadami;
–promocji i polepszenia warunków komunikacji zbiorowej i rowerowej;
–ochrona terenów zieleni w mieście;
–promowanie rekreacyjnego wykorzystania koryta Warty;

• Tworzenie raportów o stanie miasta;
• Wspólne badania nad świadomością ekologiczną i potrzebami Poznaniaków (ankiety);
• Formułowanie prognoz rozwoju Miasta;
• Nadawanie nagród dla osób najbardziej przyczyniających się do ekorozwoju Poznania;
• Wspólny monitoring władz.

Comments are closed.