Posiedzenie Komisja Dialogu Obywatelskiego WOŚ – 09 września br.

Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska zaprasza na po wakacyjne posiedzenie.

Odbędzie się ono 09.09.2014r. o godzinie 16:30, w sali sesyjnej S3 w budynku Urzędzie Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Tematem będzie zaplanowanie działań w sprawie ochrony ptaków i nietoperzy w mieście zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia:

 1. Inwentaryzacja dwu etapowa:
  a) budynków nieocieplonych,
  b) budynków zasiedlonych przez ptaki i nietoperze. Pozyskanie informacji od zarządców nieruchomości o planowanych termomodernizacjach (WOŚ UM). Następnie przekazanie bazy danych do RDOŚ, Urzędu Miasta, Nadzoru Budowlanego, WFOŚiGW. Poinformowanie zarządców o rozpoznaniu występowania ptaków i nietoperzy oraz o gotowości podjęcia kroków prawnych przez organizacje pozarządowe w przypadku prób likwidacji ich siedlisk. Monitoring budynków.
 2. Spotkanie dla instytucji zaangażowanych w proces termomodernizacji budynków oraz ochronę przyrody.
  Gospodarzem powinna być Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania. Na spotkaniu należy przedstawić obecną sytuacje w mieście (rola organizacji pozarządowych), a następnie przejść do dyskusji o rozwiązaniach.
 3. Spotkanie lub szkolenie dla zarządców nieruchomości.
  Elementy programu: wartość ptaków dla człowieka, przepisy chroniące ptaki, spadek populacji w Poznaniu, rozwiązania techniczne, możliwości dofinansowania.
 4. Odbudowywanie siedlisk – promocja wśród zarządców budynków możliwości dofinansowania tych działań ze środków WFOŚiGW
 5. Przekazanie mieszkańcom informacji o ochronie zwierząt w mieście – wysyłka ulotek przez WOŚ UM w najbliższych planach.
 6. Wprowadzenie lub upewnienie się, że edukacja o ochronie ptaków i nietoperzy na budynkach jest prowadzone dla osób uczących się w zawodach związanych z projektowaniem i zarządzaniem budynków.

Autor: dr Jacek Zatoński – przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska UM Poznań

Comments are closed.