Partnerzy

Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju – http://proterra.pl/

Fundacja Aeris Futuro – http://www.aeris.eko.org.pl/

Fundacja Sendzimirawww.sendzimir.org.pl

Ekowiarnia – Organic Cafe – http://ekowiarnia.pl/

Sekcja Kształtowania i Ochrony Śrowiska / Studenckie Koło Naukowe Geografów / Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM – www.kios.prv.pl

Koło Naukowe Ochrony Środowiska / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – http://www.up.poznan.pl/knos/

Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych – http://fips.org.pl/

Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju – http://www.ete.org.pl/

Stowarzyszenie My Poznaniacy – http://my-poznaniacy.org/

Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych Ekoart – http://www.eko-art.info/index.html

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – http://www.zpkww.poznan.ibip.pl

Portal Zielonalekcja.pl

Rada i Zarząd Osiedla Świerczewohttp://swierczewo.poznan.pl/

Radio Afera – Zielone Pojęcie – http://www.afera.com.pl/audycja/172