Projekt „Wygraj globalny rozwój – w zrównoważony sposób”

Strona projektu: http://gra.cpe.info.pl/

Zapraszamy również do kursów internetowych:

 1. Wstęp do zrównoważonego rozwoju
 2. Ubóstwo
 3. Ochrona zdrowia
 4. Wyżywienie i rolnictwo
 5. Edukacja
 6. Bogactwo kultury
 7. Zasoby wodne
 8. Gospodarka
 9. Bezpieczeństwo i konflikty
 10. Milenijne Cele Rozwoju

Projekt „Wygraj globalny rozwój – w zrównoważony sposób” ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy oraz refleksji wśród mieszkańców Poznania na temat globalnych współzależności krajów rozwiniętych i rozwijających się oraz zrównoważonego rozwoju jako drodze dla globalnego postępu.

Przy osiągnięciu tego celu zostanie wykorzystana atrakcyjna forma edukacji – gra miejska oraz utworzona zostanie stronie WWW projektu o tematyce rozwojowej, zwierająca moduł e-learningu.

 • E-learning – krótki kurs o zrównoważonym rozwoju oraz z zakresu problematyki rozwojowej, etap wprowadzenia do gry.
 • Gra miejska – zostanie rozegrana na ulicach Poznania, uczestnicy będą mieli za zadanie rozwijać wybrany przez siebie kraj oraz wylosowany kraj rozwijający się. Zwycięzcami zostaną zespoły, które rozwiną oba kraje w sposób zrównoważony.

Ostatnim etapem będzie spotkanie uczestników, kiedy to zostaną zliczone punkty, przedstawione wyniki, rozdany poczęstunek, drobne upominki i nagrody, dodatkowo rozdane zostaną ankiety ewaluacyjne. Etap ten będzie służy podsumowaniu gry, z uczestnikami zostanie przeprowadzona dyskusja na temat przebiegu gry i tego jak możemy wpływać na sytuacje krajów rozwijających się.

Comments are closed.