Magdalena Dzięcioł – wiceprezes

Specjalistka ds. zasobów ludzkich oraz public relations.

Absolwentka  Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu na kierunku Menager BHP (PPOŻ, kurs Pierwszej Pomocy, Kurs pedagogiczny). Stażysta w firmie zajmującej się usługami w zakresie BHP.

Absolwentka Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były członek  Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Były kierownik Sekcji Ekologii i Ochrony Przyrody. Uczestnik i organizator Festiwali Nauki i Sztuki. Organizator oraz wystawca stoiska Fundacji ,,Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju” na targach edukacyjnych 2011. Wolontariusz oraz edukator Fundacji ,,Pro terra”. Absolwentka Szkoły Zielonych Liderów 2011.

Koordynator dwóch edycji projektu „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe: akcja uświadamiająca szkodliwość spalania odpadów w piecach przydomowych” Stowarzyszenie CPE

Zainteresowania: zagadnienia związane z BHP (ergonomia stanowiska, szkolenia, odzież ochronna), HR, szeroko rozumiana ochrona przyrody, literatura fantastyczna, thriller, działania w sektorze NGO, filmy sensacyjne, biograficzne, horrory, muzyka rock, dzieła Alfonsa Muchy, gry zespołowe.

http://www.linkedin.com/profile/view?id=171369691&trk=tab_pro

 

 

Comments are closed.