Jakub Kotnarowski – prezes

Specjalista ds. projektów, koordynator Szkoły Zielonego Lidera

Absolwent biologii sp. Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studiów podyplomowych na kierunku: Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy Europejskich oraz Rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie rozpoczął naukę na studiach podyplomowych pt: Odnawialne Źródła Energii – projektowanie, zarządzanie i finansowanie.
Uczestnik kursu „Challenges of Sustainable Development” (Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju) Fundacji Sendzimira, AGH w Krakowie oraz University of Florida. Ponadto ukończył kurs pedagogiczny uprawiający do nauczania biologii i przyrody. Były członek Koła Naukowego Przyrodników na Wydziale Biologii UAM – Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody oraz Koło Edukacji Ekologicznej – Sekcja Edukacji Ekologicznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.
Doświadczenie zawodowe: pracował jako specjalisty ds. organizacyjnych w Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania – opracował projekt innowacyjnych „Strategię Wolnych i Otwartych Implementacji …” (realizowany). Obecnie pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Wydziałe Obsługi Projektów – jako podinspektor ds. obsługi finansowej projektów. Od września 2011 r. Ekspert EFS Priorytet I, II, VII.

Zainteresowania: odkrycia naukowe, problemy globalizacji, kwestie związane z rozwojem gospodarczym, horrory w szczególności z zombiakami i horror-s-f

specjalista ds. projektów,

koordynator Szkoły Zielonego Lidera,

Comments are closed.