Energia odnawialna. Fakty i mity na temat odnawialnych źródeł energii.

Na temat odnawialnych źródeł energii  opracowano już bardzo wiele publikacji. Człowiek poprzez lata obserwacji poznał prawa jakimi rządzi się przyroda i nauczył się je wykorzystywać na własne potrzeby. Początkowo była to tylko działalność rabunkowa, chaotyczna, przypadkowa nie do końca zaplanowane korzystanie z zasobów środowiska, jednakże z biegiem lat zaczęto dostrzegać często nieodwracalne już zmiany jakie zaszły w ekosystemach, które zaczęły zagrażać człowiekowi. Na całe szczęście podjęto działania aby te zmiany powstrzymać.

Bardzo aktywnie w tym kierunku działał Klub Rzymski (1968), który skupiał naukowców, polityków oraz instytucje gospodarcze i podjął kroki w kierunku zmian (http://www.nape.pl/). Poszukiwanie sposobu wykorzystania odnawialnych źródeł inwestycja początkowo było bardzo czaso jak i kosztochłonne. Często kończyło się niepowodzeniami co odbierało nadzieje i chęci do dalszych starań.

Dziś w coraz to doskonalszy sposobach na pozyskanie, zmagazynowanie i efektywne wykorzystanie energii odnawialnych źródeł energii może każdy.

Wokół energii odnawialnej urosło wiele mitów i niedomówień, które często stają się barierą dla zwykłych ludzi niepozwalającą na jej lepsze poznanie, dlatego też WWF pokusił się o raport w którym stara się obiektywnie przedstawić zalety i wady korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Często padają zarzuty iż energia odnawialna jest zbyt droga lecz (jak wynika z raportu WWF), przy ocenie i sensowności wprowadzenia danego źródła akurat w danym miejscu i w takiej formie, inwestycja nie jest poparta wcześniejszymi analizami oraz porównaniem kosztów, co może prowadzić właśnie do zwiększenia się nakładów finansowych na tą inwestycje tak aby mogła ona funkcjonować bez zarzutów.

Po mimo ogólnej świadomości co do pozytywnego wpływu wywieranego przez odnawialne źródła energii pojawiają się również stwierdzenia iż odnawialne źródła energii szkodzą środowisku.  Badania dowodzą, że emisja gazów cieplarnianych związana z wytwarzaniem energii  elektrycznej z nowoczesnych technologii OZE (z wyjątkiem zmian sposobu wykorzystania terenu) jest znacznie niższa   niż w przypadku energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Zasadniczo emisja w przypadku wszystkich odnawialnych źródeł energii jest niższa o 400 do prawie 1000 g CO2eq/kWh w porównaniu z paliwami kopalnymi, czyli jest od 14 do 134 razy niższa.W rzeczywistości eksploatacja wszystkich technologii opartych na energii słonecznej i wiatrowej nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Porównując energię odnawialną  z paliwami kopalnymi nie emitują one żadnych zanieczyszczeń powietrza, takich jak SO2, NOx, metale ciężkie, pył, popioły lub sadza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego roku 1,3 miliona ludzi umiera na skutek zanieczyszczenia powietrza w miastach. W samej Europie wydatki na ochronę zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez elektrownie węglowe szacuje się na prawie 43 miliardy EUR rocznie.

W przeciwieństwie do energii jądrowej, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii nie powoduje powstawania niebezpiecznych odpadów (Demaskowanie mitów. Obalanie mitów o energii odnawialnej, WWF International (World Wide Fund for Nature),grudzień 2013).energii odnawialnej

Musimy zdawać sobie jednak sprawę z tego iż energia odnawialna może się kiedyś wyczerpać. Technologie, które maja służyć przekształceniu energii odnawialnej opierają się na materiałach, które nie są odnawialne np. metale ziem rzadkich, które wykorzystuje się w turbinach wiatrowych (neodym i itr),  mogą w perspektywie długoterminowej stać się trudno dostępne. Dlatego też często nasze myślenie iż energia odnawialna nigdy się nie wyczerpie jest błędne.

Istotnym jest aby podjąć zdecydowane działania dodatkowe, uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego (np. wzrost efektywności surowcowej, alternatywne surowce, recykling oraz powtórne wykorzystywanie surowców; a także badanie i rozwój w zakresie nowych materiałów oraz urządzeń o większej skuteczności przetwarzania energii i ogólna efektywność energetyczna we wszystkich sektorach społecznych) mogą pomóc zapewnić dostępność oraz obfitość surowcową, tak aby świat w roku 2050 mógł być bez przeszkód zasilany w 100% ze źródeł odnawialnych.

Obserwowany trend na rozwój energetyki odnawialnej napawa optymizmem.

W wielu państwach energia z tych źródeł stanowi poważny procent w całym systemie energetycznym. Osiągniecie większego udziału odnawialnych źródeł energii jest nadal uzależnione od sensownych regulacji, dobrej polityki oraz środowiska biznesowego.

W dużym stopniu kluczową barierą w takich dążeniach są uprzedzenia ludzi, dlatego też starajmy się jak najlepiej poznać i zrozumieć mechanizmy pozyskania, magazynowania jaki i racjonalnego użytkowania energii, mając na względzie świat jaki pozostawiamy po sobie swoim dzieciom.

Niech idea zrównoważonego rozwoju pozwoli zachować dla nich piękno i pozwoli poznać potęgę natury.

 

Załącznik: Tabelka OZE – Fakty i Mity
http://www.cpe.info.pl/wp-content/uploads/Tabelka-OZE-Mity-i-Fakty.pdf

 

Autor: Justyna Biernacka

Comments are closed.