EKOzGranie – warsztaty

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju ma zaszczyt poinformować o realizacji projektu pn. „EKOzGranie – warsztaty”.

Głównym CELEM realizacji zadania publicznego jest wzrost świadomości związku wykorzystywania lokalnej przestrzeni publicznej oraz zużycia zasobów (przyrodniczych i środowiskowych) a potencjalnymi zmianami na szerszą skalę wśród 100 mieszkańców os. Piątkowo oraz Sobieskiego i Marysieńki.

CELAMI szczegółowymi są:

  1. wzrost wiedzy dotyczącej racjonalnego wykorzystywania zasobów oraz wpływie np. na koszt wody i energii elektrycznej

  2. wzrost poczucia odpowiedzialności za lokalne dobro wspólne

  3. integracja i zmniejszenie anonimowości mieszkańców

Głównym DZIAŁANIEM są warsztaty oparte o gry:
1) Ropa z Catanu

2) Władcy Doliny

3) Pandemia

4) EkoSkrzaty

5) Laudato SI

Symulacja w mikroskali świata gry pozwala na pokazanie jak postawy i podejmowane decyzje w jednym miejscu wpływają na pozostałych graczy i dalsze warunki gry – uczestnicy w przyspieszony sposób i bezpośrednio będą doświadczali procesów korzystania ze wspólnych dóbr i ograniczonych zasobów.

REZULTATY

  1. zwiększenie świadomości wpływu działań lokalnych, wykorzystywania lokalnej przestrzeni publicznej oraz zużycia zasobów (przyrodniczych i środowiskowych) na większą skalę

  2. wzrost świadomości na temat racjonalnego wykorzystywania zasobów oraz roli oszczędzania wody i energii elektrycznej

  3. zwiększenie wiedzy na temat roli przestrzeni publicznej

  4. zwiększenie integracji mieszkańców/zmniejszenie anonimowości

Jesteśmy obecni – ZAPRASZAMY:
25.10 godz. 13:35 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi na os. B. Chrobrego 107
26.10 godz. 14:45 Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego na os. B. Śmiałego 107
30.10 godz. 14:50 Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr W. Błeńskiej przy ul. Stróżyńskiego 16
7.11 godz. 14:30 Klub Seniora „Przyjaźń” na os. B. Chrobrego 12
8.11 godz. 16:30 Fort Va na os. B. Chrobrego przy ul. Lechickiej
9.11 godz. 15:20 Gimnazjum nr 11 na os. B. Chrobrego 107
9.11 godz. 12:00 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi na os. B. Chrobrego 107
20.11 godz. 13:00 Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego na os. B. Śmiałego 107
28.11 godz. 15:00 Osiedlowy Klub „Korona” na os. B. Śmiałego paw. 104

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, a także wykorzystywaniem gier w edukacji z: Arkadiusz Zacharzewski (kom.: 727 918 596, e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl).

Projekt jest realizowany jako zadanie publiczne zlecone w ramach Konkursu Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2017, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania. Projekt realizowany jest na obszarze osiedli Piątkowo oraz Jana III Sobieskiego i Marysieńki w Poznaniu w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2017 r. Kwota dotacji wynosi 5 000 zł.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

Autor – Justyna Zacharzewska CPE

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.