Eko Forum na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

W dniach 20-22 marca br. w ramach XIX Targów Edukacyjnych w Poznaniu już po raz szósty pojawiło się Eko Forum – wydarzenie symbolicznie rozpoczynające kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Stoisko skupiało liczne podmioty z terenu Wielkopolski, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza. W ramach stoiska zaprezentowała się największa jak do tej pory liczba wystawców – 25 podmiotów, w tym instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe czy studenckie koła naukowe. Za koordynację przedsięwzięcia odpowiadał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
W trakcie Eko Forum poszczególni wystawcy przedstawili przykłady swojej działalności, w tym własną ofertę edukacyjną. Zainteresowani goście stoiska otrzymywali kompleksową informację w postaci konsultacji, publikacji popularnonaukowych oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Oczywiście nie zabrakło Centrum Promocji Ekorozwoju, razem z Sekcją Kształtowania i Ochrony Środowiska (SKNG UAM),  Kołem Leśników (UP) i Kołem Naukowym Ochrony Środowiska (UP) prowadziliśmy konkursy, zagadki i quizy.

Wspólną inicjatywą wszystkich wystawców Eko Forum był cieszący się dużą popularnością konkurs „Zielone Pieczątki”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wytrwałością odwiedzając stoiska poszczególnych współwystawców i mierząc się ze zróżnicowanymi zadaniami, pytaniami i quizami. Potwierdzeniem odpowiedzi na pytanie czy rozwiązania zagadki było otrzymanie stosownej pieczęci. Wszyscy, którzy zebrali komplet potwierdzeń na swych kartach konkursowych, uczestniczyli w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Jednym z elementów programu Eko Forum była debata pod nieco żartobliwym tytułem „Ekologiczny kącik matrymonialny, czyli znajdź partnera do projektu edukacyjnego”. W trakcie spotkania, skierowanego do szerokiego grona osób zajmujących się formalną i nieformalną edukacją dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji naukowych oraz przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zaprezentowano liczne przykłady dobrych praktyk w dziedzinie „zielonej edukacji”. Podczas debaty można było najpierw posłuchać o licznych projektach edukacyjnych, zróżnicowanych pod względem tematyki, formy, zasięgu i grupy docelowej, a później przy filiżance dobrej kawy nawiązać interesujące kontakty. Również tu nie zabrakło Centrum Promocji Ekorozwoju – zaprezentowaliśmy nasze najnowsze projekty. 

Kolejna, szósta edycja Eko Forum stanowi dobry przykład współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i promocji zrównoważonego rozwoju. Atrakcyjna, zróżnicowana oferta stoiska przyciągnęła liczną grupę gości Targów Edukacyjnych, stwarzając okazję do miłego i ciekawego spędzenia wolnego czasu. Jednocześnie wizyta na stoisku Eko Forum pozwalała na wzbogacenie wiedzy odbiorców na temat rodzimej przyrody, a tym samym zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Autor: Piotr Basiński i Jacek Zatoński

Comments are closed.