Edukacja na (P)tak – warsztaty w szkołach

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zaprasza szkoły podstawowe z terenu miasta do Poznania do uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu „Edukacja na (P)tak” dofinansowanego ze środków miasta Poznania.

Celem realizacji zadania publicznego jest podniesienie wiedzy o ptakach gnieżdżących się w miastach zarówno w  budynkach jak w najbliższym otoczeniu, o ich roli w ekosystemie i życiu człowieka oraz o ich ochronie w tym właściwym karmieniu w okresach zimowych wśród uczniów 4 wybranych szkół podstawowych w Poznaniu mieszczących się na osiedlach wielorodzinnych.

W ramach w warsztatów :

 • uczeń poznaj ptaki miejskie gnieżdżące w budynkach i najbliższym otoczeniu
 • uczeń nauczy się zasad prowadzenia obserwacji ornitologicznych
 • uczeń zwiększą swoją wiedzę na temat roli ptaków w przyrodzie i życiu człowieka
 • uczeń dowie się co to jest okres lęgowy i pozna zasady ochrony ptaków
 • uczeń nauczy się właściwego sposobu dokarmienia ptaków a szkoła otrzyma karmnik z zapasem karmy
 • nauczyciel i szkoła otrzyma materiały dydaktyczne do wykorzystania w toku nauczania

Celem pośrednim jest wsparcie dla realizowanych działań w ramach Ptaków w Mieście realizowanego od 2015 r. przez Stowarzyszenie CPE w tym upowszechnienie wiedzy nt. ptaków gnieżdżących się na budynkach jak: jerzyki,jaskółki, wróble i kawki oraz realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia CPE.

Rezultaty zadania:

 1. Podniesienie wiedzy o ptakach miejskich gnieżdżących się w budynkach i najbliższym otoczeniu wśród uczniów 4 szkół podstawowych
 2. Zwiększenie wiedzy na temat roli ptaków w życiu człowieka i w ekosystemie wśród uczniów 4 szkół podstawowych
 3. Zrozumienie przez uczniów czym jest okres lęgowy oraz dla czego ważna jest ochrona ptaków wśród uczniów szkoły podstawowej
 4. Nauka właściwego sposobu dokarmiania ptaków przez uczniów biorących udział w zajęciach
 5. Wprowadzenie do prowadzenie obserwacji ptaków przez uczniów szkół podstawowych
 6. Zwiększenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i szkół uczestniczących w warsztatach.

Do uczestnictwa w pierwszej edycji zaproszone są 4 szkoły podstawowe zlokalizowane na osiedlach wielorodzinnych z Poznania, gdzie występują ptaki w szczególności jerzyki (Apus apus), jaskółki oknówki (Delichon urbicum).

Warsztaty będą realizowane w terminie od 18 września do 15 listopada 2017 r.

Zgłoszenie można przesyłać na adres mailowy: biuro@cpe.info.pl lub pod numerem 727 918 596 (Arkadiusz Zacharzewski). W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

„Edukacja na (P)tak” jest zadaniem zleconym dofinansowanych ze środków miasta Poznania na podstawie umowy nr OS-IV.526.9.2017, kwota dofinansowania wyniosła 6080,00 zł.

Autor – Jakub CPE

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.