DZIĘKUJEMY – po Pyrkonie 2013

Zakończył się Pyrkon 2013.

DZIĘKUJEMY 🙂

Dziękujemy organizatorom Pyrkonu 2013 Stowarzyszeniu Klub Druga Era za umożliwienie zespołowi CPE prowadzenie gier o tematyce prośrodowiskowej (m.in. OZE, Natura 2000).

Dziękujemy wszystkim podmiotom, które przyczyniły się do zebrania przez CPE upominków dla uczestników prowadzonych przez nas gier. Pozyskane nagrody  jednocześnie wspierają rozwój postaw prośrodowiskowych.

Podziękowania należą się:

Fundacji Aeris Futuro, która Stowarzyszeniu CPE przekazała upominki w ramach partnerstwa w projekcie Zielone Wydarzenia.

 

Portalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu za przekazanie broszur nt. prawidlowego postępowania z odpadami oraz za wypożyczenie pojemników na odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte świetlówki, zużyte baterie).

 

DZIĘKUJEMY uczestnikom gier prowadzonych przez zespół CPE.

 

DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU! 🙂

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć i rozwijać prośrodowiskowe działania na wydarzeniach realizowanych w Poznaniu i okolicach prosimy o kontakt na biuro@cpe.info.pl.

Comments are closed.