Czym oddychamy – czas na „Lekcję o niskiej emisji”!

Czyste powietrze, to temat, który dotyczy nas wszystkich. By podnieść świadomość zanieczyszczeń powietrza wywołanych niską emisją, w imieniu organizatorów zapraszamy do konkursu „Lekcja o niskiej emisji”.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli i studentów pedagogiki i innych osób zajmujących się edukacją ekologiczną, mieszkających na terenie Polski.

Konkurs trwa do 30 września 2014 r.
Przedmiotem są scenariusze lekcji o niskiej emisji
Do wygrania czytniki e-booków.

Wszystkie – nie tylko nagrodzone – scenariusze  zostaną opublikowane na stronie kampanii www.misja-emisja.pl oraz na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl w celu ich upowszechnienia i zachęty do prowadzenia zajęć na temat niskiej emisji w szkołach, centrach edukacji ekologicznej, świetlicach, kołach ekologicznych.

Organizowany konkurs jest elementem ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej „Misja-Emisja” w ramach, której:

Ostrzegamy…
Niska emisja to emisja szkodliwych substancji z emitorów osiągających wysokość do 30 m, takich jak niskosprawne urządzenia grzewcze czy samochody. Ta emisja powoduje wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza. Dotyczy to zwłaszcza obszarów gęsto zaludnionych. Niska emisja jest przyczyną wielu poważnych chorób: układu oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego, alergii i zmian nowotworowych. W ekstremalnych warunkach niska emisja może powodować nawet śmierć.

Edukujemy…
Pomimo realnego zagrożenia dla zdrowia, wiele osób nadal nie wie o niskiej emisji lub nie przeciwdziała jej. Finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolska kampania „Misja-Emisja”, której realizatorem jest  firma Abrys z Poznania, ma uświadomić społeczeństwu, co pogarsza jakość powietrza, którym oddychamy.
By dotrzeć do kręgów opiniotwórczych – nauczycieli, edukatorów, lokalnych działaczy, studentów, którzy przekażą wiedzę o niskiej emisji dzieciom i młodzieży, przyszłym obywatelom, zainicjowano konkurs „Lekcje o niskiej emisji”.  Jego celem jest  przybliżenie uczniom zagadnień związanych z niską emisją, rozwijanie postawy ekologicznej i aktywizacja środowiska nauczycielskiego.

I działamy!
Zadaniem uczestników jest przesyłanie autorskich scenariuszy zajęć lekcyjnych poświęconych zagadnieniu niskiej emisji. Scenariusz powinien zawierać:

  • temat;
  • przedmiot, na który został przygotowany;
  • cele;
  • metody i techniki;
  • szczegółowy przebieg lekcji;
  • wykorzystanie środków dydaktycznych (tekstów źródłowych, materiałów), audiowizualnych i materiałów ikonograficznych;
  • określenie czasu trwania lekcji – 45 minut lub  90 minut zajęć i bibliografię.

Scenariusze są przyjmowane do 30 września 2014 r. Autorzy najlepszych prac mogą wygrać czytniki e-booków.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu:
Emilia Seweryn /konkurs@misja-emisja.pl
tel. (61) 655 81 34 / faks (61) 655 81 01
Więcej informacji: www.misja-emisja.pl/konkursy/lekcja-o-niskiej-emisji

Misja-emisja” jest złożoną ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją.
Autor: Emilia Seweryn

Comments are closed.