Zapraszamy do uczestnictwa „Zostań Miejskim Przyrodnikiem”

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zaprasza szkoły podstawowe z terenu Miasta Poznania do uczestnictwa w projekcie „Zostań Miejskim Przyrodnikiem: ptaki i owady – warsztaty edukacyjne”  finansowane ze środków Miasta Poznania.

W ramach projektu planujemy przeprowadzić w 5 szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie 4 moduły zajęć:

  • Moduł 1: Ptaki, rozpoznawanie ptaków oraz ich rola i znaczenie. Planuje się zajęcia częściowo prowadzić w terenie (otoczenie szkoły).
  • Moduł 2: Ochrona ptaków w mieście, udzielanie pomocy rannym ptakom, placówki i instytucję pomagające ptakom, prezentacja budek pokazowych.
  • Moduł 3: Dokarmianie ptaków oraz podloty. Zajęcia realizowane częściowo w terenie z wykorzystaniem karmnika.
  • Moduł 4: Owady – dzięki zapylacze.

Czas trwania jednego modułu to 45 min (godzina lekcyjne), start od września.

Odbiorcami projektu są uczniowie szkół podstawowych klasy V-VI oraz nauczyciele.

Warsztaty realizowane są przed doświadczonych edukatorów Stowarzyszenia w zakresie edukacji ekologicznej prowadzących zajęcie w ramach projektu „Edukacja na (P)tak” finansowanego ze środków Miasta Poznania w 2017 r. oraz „Krajobraz na PTAK” realizowanego na zlecenie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Dla szkół podstawowych uczestniczących w projekcie przekażemy zapas karmy dla ptaków dla samodzielnego dokarmiania, zestaw scenariuszy zająć oraz dla wybranych dwóch szkół karmniki dla ptaków

Udział w projekcie jest bezpłatny

Szczegółowe informację są dostępne na na stronie stowarzyszenia www.cpe.info.pl zakładce „Miejski Przyrodnik” lub pod mailem jakub.kotnarowski@cpe.info.pl. Numer kontaktowy 694 037 361.

Comments are closed.