Plener CZESZEWO 2018 – „Rzeka”

Temat pleneru: RZEKA w malarstwie i sztuce ziemi. 

W ramach projektu artystycznego: Plener CZESZEWO 2018

Obszarem działania tegorocznej edycji pleneru w Czeszewie będzie obszar ziemi, środowisko naturalne. Rzeka, łąka i las są nieodzownym elementem czeszewskiego pejzażu. Jego walory artystyczne i naturalne mają zachęcić artystów do eksperymentowania. Działań o charakterze tradycyjnym i nowatorskim wpływających na realizowane projekty o cechach artystycznych i edukacyjnych. Połączenie malarstwa z sztuką natury to prowokacja do wydarzeń formalnych w obszarze przestrzeni jako płótna i odwrotnym procesie. Pozwala na przekształcenie częściowe środowiska oraz zapis w tradycyjnej technice, wyodrębnienie wizerunków i właściwości ze względu na podjęte zachowanie.(JKM)

  • Termin: 01.08 – 03.08.2018
  • Miejsce pleneru – Czeszewo – Orzechowo OEL Ośrodek Edukacji Leśnej
  • Miejsce kwaterunku – Gospodarstwo agroturystyczne „U Leny”

Kurator pleneru: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
Kontakt z kuratorem: kpjulia@poczta.onet.pl

Uprawiana technika:

  • malarstwo akwarelowe
  • w przypadku realizacji Land art dokumentacja fotograficzna (warsztaty).

Przewidywana ilość uczestników – 15 osób (zgłoszenia przyjmuje kurator do 20 lipca, liczy się kolejność zgłoszeń).

O projekcie: Plener CZESZEWO 2018

Projekt spotkań artystycznych zawiera się w inicjatywie projektu edukacyjnego pt.: „Leśne Przemiany”,  w tym roku teren rezerwat przyrody stanie się już po raz szósty planem do twórczych zmagań grupy artystów. Miejscem spotkania będzie Centrum Zarządzania Łęgami w Wielkopolsce gdzie miłośnicy sztuki aby przez kilka dni zaangażować się w dialog z naturą. Tegoroczna edycja odbywa się  pod hasłem: RZEKA. (Poprzednie edycję 2013 -WOBEC NATURY, 2014 – PRZYRODA I WODA, 2015 – LAS, 2016 – ZWIERZĘ, 2017 – ŁĄKA). .

Plener odbywa się honorowym patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju objęło również patronatem Projekt: Plener CIESZEWO 2018.

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.