EKOzGranie Poznań 2017 – podsumowanie

„Gry wykorzystane w odpowiedni sposób mogą stać się potężnym narzędziem edukacyjnym, zdolnym zainicjować zmiany w ludzkich poglądach i zachowaniach.”
[„Gry dla zrównoważonego rozwoju” 2016]

16.12.2017 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju kończy działania w ramach projektu pn. „EKOzGranie Poznań 2017 – budowanie społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem ekogier” dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.

W okresie od 18 września do 16 grudnia 2017 r. podczas 7 spotkań przeszło 70 mieszkańców Poznania wzięło udział w warsztatach opartych o gry poruszające tematy społeczno-ekonomiczno-środowiskowe. Rozmowy oraz wyniki ankiet potwierdzają wzrost świadomości wśród uczestników spotkań, że są ważną częścią wspólnot lokalnych oraz każda z podjętych przez nich decyzji ma wpływ na rezultaty na większą, ponadlokalną skalę. Spotkania przyczyniły się również do lepszego poznania sąsiadów oraz siebie.

Potwierdza to tylko, że przyjęta forma działań, czyli doświadczanie poprzez gry, jest skuteczna we wprowadzaniu trudnych i/lub złożonych tematów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz partnerom, którzy nieodpłatnie udostępnili nam przestrzeń do przeprowadzenia spotkań:
ACKiS 9 stóp
Brama Poznania ICHOT
oraz przekazali materiały dla uczestników:
– Wydział Ochrony Środowiska UM Poznań
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

Jako Stowarzyszenie CPE deklarujemy, że chcemy kontynuować spotkania pod szyldem EKOzGranie w przyszłym roku.

Zachęcamy do kontaktu osoby:
– zainteresowane udziałem w spotkaniu,
– chcące zgłosić grupę (również szkolną) do udziału w spotkaniu
na e-mail: biuro@cpe.info.pl, w tytule proszę wpisać EKOzGranie 2019.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

Autor – Justyna Zacharzewska CPE

Comments are closed.