EKOzGranie – warsztaty – podsumowanie

„Gry wykorzystane w odpowiedni sposób mogą stać się potężnym narzędziem edukacyjnym, zdolnym zainicjować zmiany w ludzkich poglądach i zachowaniach.”
[„Gry dla zrównoważonego rozwoju” 2016]

Zgodnie z tą ideą Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju realizowało projekt pn. „EKOzGranie – warsztaty” dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania w ramach Konkursu Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2017.

W okresie od 1 lipca do 30 listopada 2017 r. podczas 9 spotkań przeszło 100 mieszkańców os. Piątkowo oraz Sobieskiego i Marysieńki skorzystało z możliwości rozegrania partii jednej z 5 gier. Dyskusje w trakcie i po rozgrywce dotyczyły tematów związanych z ochroną środowiska, ograniczonymi zasobami i zapewne przyczyniły się do lepszego poznania sąsiadów oraz siebie.

Potwierdza to tylko, że przyjęta forma działań, czyli doświadczanie poprzez gry, jest skuteczna we wprowadzaniu trudnych i/lub złożonych tematów.

Jako Stowarzyszenie CPE deklarujemy, że chcemy kontynuować spotkania pod szyldem EKOzGranie w przyszłym roku.

Zachęcamy do kontaktu osoby:
– zainteresowane udziałem w spotkaniu,
– chcące zgłosić grupę (również szkolną) do udziału w spotkaniu
na e-mail: biuro@cpe.info.pl, w tytule proszę wpisać EKOzGranie 2019.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

Autor – Justyna Zacharzewska CPE

Comments are closed.