„Świat owadów wokół nas” – warsztaty entomologiczne

We wrześniu od 5 do 11 organizowane będą dla studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich terenowe Warsztaty Entomologiczne„Świat owadów wokół nas”.

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju jest jednym ze współorganizatorów.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych owadami ich siedliskami, zachowaniami i prowadzonymi na nich badaniami oraz ich ochroną.

Podczas licznych wykładów oraz warsztatów tematycznych (terenowe, laboratoryjne, komputerowe, fotograficzne) ukażemy związki między zachowaniem owadów a środowiskiem ich życia oraz sytuacją, w której się one znalazły.

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych owadów i powiązania ich z konkretnymi siedliskami, zainteresowanie studentów owadami jako modelami badawczymi oraz podniesienie wiedzy na temat sposobów właściwej ochrony owadów i ich siedlisk.

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na techniki badawcze stosowane w badaniach zachowań zwierząt. Zostaną dokładnie omówione wybrane testy behawioralne, filmowanie oraz analiza uzyskanych w ten sposób nagrań za pomocą programu „The Observer Video-Pro”

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna z takich placówek jak:

  • Zakład Zoologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Pracownia Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie,
  • Katedra Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Miejsce warsztatów znajdują się blisko serca Puszczy Piskiej będącej największym kompleksem leśnym na Mazurach. Połowę obszaru puszczy obejmuje założony w 1977 r. Mazurski Park Krajobrazowy. Na tym obszarze można znaleźć wiele ciekawych siedlisk m.in. sporo niewielkich powierzchniowo torfowisk wysokich położonych w bezodpływowych zagłębieniach.

Główni organizatorzy:

  • Sekcja Entomologiczna Studenckiego Koła Biologów Naukowych Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie,
  • Stacji Hydrobiologicznej Mikołajki Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE)

Link do strony internetowej wydarzenia:

https://entomologiaumcs.wixsite.com/warsztaty/organizatorzy

https://www.facebook.com/events/1807716609547923/

Tags: , , , ,

Comments are closed.