Bliżej Natury 2017 – wystawa Ogród Botaniczny UAM

BLIŻEJ NATURY 2017 – WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ARTYSTÓW RZEŹBIARZY INSPIROWANEJ PRZYRODĄBN2017

Wernisaż odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00 w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań.

Wystawa czynna do 26 kwietnia 2017 r.

Cele wydarzenia:

  1. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych.
  2. Propagowanie formy rzeźbiarskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej na terenie miasta Poznania i regionu Wielkopolski.
  3. Promowanie twórczości artystycznej oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.
  4. Pielęgnowanie wartości związanych z miłością do natury poprzez sztukę.
  5. Zwrócenie uwagi na nowe i innowacyjne projekty rzeźbiarskie oraz formy eksperymentalne i poszanowanie przyrody, jej różnorodności i postaw ekologicznych w kontekście bioróżnorodności.
  6. Integracja środowisk twórczych oraz naukowych.

Organizatorzy: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy

Kurator wystawy: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska-Prezes WZAR, Komisarz: Dorota Zbroszko – Członek WZAR

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Autor – Jakub Kotnarowski CPE, Dorota Zbroszko – WZAR

Comments are closed.