CPE stroną w postępowaniu w sprawie o usunięcie 78 drzew

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zostało dopuszczone w postępowaniu na prawach strony, w sprawie usunięcia 78 drzew, rosnących w pasach drogowych dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu.
Postanowienie takie zostało wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie art. 31 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2016. poz. 23).

W uzasadnieniu wskazano, iż po analizie Statutu Stowarzyszenia w szczególności celów statutowych, stwierdzono, iż Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju jest organizacją społeczną, której cele statutowe przemawiają za udziałem w toczącym się postępowaniu dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Ponadto również interes społeczny przemawia za udziałem tego Stowarzyszenia w postępowaniu.

Postanowienie ws. CPE (strona w sprawie)

Autor – Jakub Kotnarowski CPE

Comments are closed.