Sprawozdanie z KDO 11.03.2015

W dniu 11.03.2015 odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Poruszono następujące tematy:

Zagrożenia i ochrona zasobów i ujęć wód podziemnych w Metropolii Poznań Kolizje

Profesorowie Jan Przybyłek oraz Józef Górski (Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód UAM) przedstawili zagrożenia ujęcia wody Aquanet w Mosinie, które zaopatruje w wodę miasto Poznań i Aglomerację. Głównym zagrożeniem jest zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie ujęcia pod wykorzystanie rekreacyjne (pole golfowe), zabudowę jednorodzinną i drogi powiatowe.

Podczas dyskusji zaproponowano kilka rozwiązań pozwalających nawiązać lepszy kontakt z władzami gminy Mosina oraz zabezpieczyć te tereny. Przedstawiciel Prezydenta Krzysztof Grzybowski oraz Dominika Król Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej w Radzie Miasta Poznania zadeklarowali zajęcie się tą sprawą.

Biogazowania przy składowisku w Suchym Lesie

W ramach tego tematu Pan Krzysztof Krauze (Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z .o.o. – ZZO) oraz Pan Olaf Basiński (Stowarzyszenie Miłośników Umultowa) przedstawili prezentacje przedstawiające ich ocenę planowanej instalacji do beztlenowego przetwarzania odpadów (biogazowni).

Z informacji przekazanej przez ZZO wynika, że instalacja ma unieszkodliwiać odpady zielone (liście, gałęzie itp.) oraz biodpady kuchenne (z wyłączeniem elementów odzwierzęcych). Obecnie odpady zielone są kompostowane w systemie otwartych pryzm, a pozostałe biodpady składowane z odpadami zmieszanymi na składowisku. Procesy te mogą powodować uciążliwości zapachowe. Nowa instalacja ma poddać te odpady fermentacji w szczelnych zbiornikach, a uzyskany gaz przekształcić na energię cieplną i elektryczną. Pozostałości po tym procesie nie będą już stanowić uciążliwości dla środowiska czy dla ludzi, prawdopodobnie po przejściu odpowiednich atestów zostaną wprowadzone na rynek jako kompost. Ze strony ZZO padły zapewnienia, że instalacja nie będzie oddziaływać na środowisko i okolicznych mieszkańców. Przedstawiciele mieszkańców wyrazili swoje obawy, że to oddziaływanie jednak wystąpi oraz wskazali na uchybienia w procedurach i dokumentacji, które na razie nie znalazły potwierdzania w decyzjach sądów czy innych organów nadzorujących inwestycje.

Użytki ekologiczne Poznania – stan, sytuacja prawna, projekt przywrócenia, powiększenia i powołania nowych

Grzegorz Gołębniak (Stowarzyszenie My-Poznaniacy , Klub Przyrodników Koło Poznańskie) przedstawił postulaty w stosunku do przyrócenia i powstania nowych użytków eklogicznych w Poznaniu. Zapowiedział też podjęcie prac przez zespół roboczy zajmujący się tym zagadnieniem.

Comments are closed.