Warsztaty „Dobry sposób na odpady”

Przypominamy o naszej ofercie bezpłatnych warsztatów dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych z Poznania. Zajęcia trwają jedną godzinę lekcyjną, odbywają się w szkołach, a dzieci dowiadują się na nich:

  • jak należy segregować odpady,
  • jak postępować z odpadami problemowymi,
  • dlaczego nie wolno spalać odpadów w piecach przydomowych,
  • poznają konsekwencje wiążące się z tym procesem.

Na koniec uczniowie otrzymują broszury informacyjno-edukacyjne da siebie oraz rodziców, drobne upominki, a najlepsze zespoły nagrody. Same zajęcia odbywają się w formie atrakcyjnej dla dzieci – zabaw i konkursów.

Dodatkowo szkołom, w których odbędą się warsztaty przekazujemy broszury informacyjne dla wszystkich pozostałych uczniów.

Warsztaty są częścią projektu „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe – akcja uświadamiająca szkodliwość spalania odpadów w piecach przydomowych. Edycja druga” prowadzonego na terenie Poznania dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych oraz promocja segregacji odpadów, jako sposobu rozwiązywania problemu śmieci.

Comments are closed.