Komisja Dialogu Obywatelskiego

Tematy Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska UMP

niedziela, Maj 6th, 2012

Poniżej prezentujemy tematy, które planujemy poruszyć na następnych posiedzeniach Komisji, w tym te w kompetencjach poszczególnych zespołów oraz te które zostały już omówione. (więcej…)

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (16.04.2012r.)

piątek, Kwiecień 20th, 2012

1. W dniu 16 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie KDO przy WOŚ UMP.

2. W posiedzeniu wzięło udział 11 osób reprezentujących 9 organizacji (według listy obecności). Porządek posiedzenia zainteresowani otrzymali drogą elektroniczną. Został przyjęty bez zastrzeżeń.

3. Przewodniczący Komisji pan Jacek Zatoński odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. Nikt nie zgłosił uwag.

4. Następnie Przewodniczący Komisji zaczął realizować kolejne punkty programu.

(więcej…)

Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska (16.04.2012)

niedziela, Kwiecień 1st, 2012

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 16 marca 2012 r. (poniedziałek), o godz. 16:00, w sali nr 207 przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu. (więcej…)

Protokół z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska UMP z dnia 19.03.2012

niedziela, Marzec 25th, 2012

Spotkanie otworzyła dyskusja nad treścią regulaminu Komisji. Wobec tego, że pytań i wątpliwości
było  dużo, po  przeanalizowaniu  części zapisów  regulaminu  dalsze  prace nad  nim przełożono
na późniejszą część zebrania.

Kolejnym punktem zebrania były trzy prezentacje dotyczące rzeki Warty: p. Szymona Błażka
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP oraz p. Rafała Przybyła z Swede Centre sp.z o.o.,
a także p. Jana Zujewicza z Rady osiedla Stare Miasto. (więcej…)

Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska (16.03.2012)

czwartek, Marzec 1st, 2012

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 19 marca 2012 r. (poniedziałek), o godz. 16:00, w sali sesyjnej nr 3 przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu. (więcej…)

Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska (8.02.2012)

środa, Luty 1st, 2012

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 8 lutego, o godzinie 16:00, w sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim nr 17 w Poznaniu.

W programie proponuje się dyskusje nad:

 1. Głosowanie nad kandydaturą Pani Zofii Charlampowicz-Jablonskiej na członka Prezydium Komisji
 2. Stan prac nad powoływaniem użytków ekologicznych w Poznaniu (Wydział Ochrony Środowiska)
 3. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o podjęciu działań ochronnych dla terenów zieleni i rekreacyjnych miasta Poznania (Maciej Wudarski)
 4. Sprawa przywrócenia starego koryta Warty (Tomasz Knioła).
 5. Funkcje Cytadeli i ich zagrożenie w pierścieniowo-klinowym systemie obszarów zieleni  (Zofia Charlampowicz-Jablonska)
 6. Sprawa dzikich zwierząt w mieście (Mariusz Polarczyk)
 7. Ustalenie działań i spotkań zespołów roboczych oraz ewentualne powołanie nowych
  zespół ds. zagospodarowania przestrzennego – Maciej Wudarski,
  zespół ds. ochrony przyrody – Tomasz Knioła,
  propozycja powołania zespołu ds. zrównoważonego transportu – Kamila  Sapikowska
 8. Ustalenie terminów następnych spotkań KDO i ich tematów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i dyskusji.

Termin spotkania: Termin spotkania: 8 luty 2012 r.  godz. 16.00
Miejsce:sala 207, Plac Kolegiacki

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

wtorek, Styczeń 31st, 2012

Pierwsze w 2012 roku posiedzenie Komisji odbyło się 17 stycznia 2012 roku. W posiedzeniu obok przedstawicieli WOŚ UMP oraz organizacji pozarządowych udział wzięła pani Katarzyna Dedra z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. (więcej…)

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska

niedziela, Styczeń 8th, 2012

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska, które odbędzie się 17 stycznia 2012 r. o godzinie 16:00, w sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim nr 17 w Poznaniu.

W programie proponuje się dyskusję nad poniższymi punktami:

 1. Wybory władz na rok 2012.
 2. Sprawy techniczne (członkostwo, mailowa grupa dyskusyjna).
 3. Sprawa planów zagospodarowania wokół rezerwatu Żurawiniec, Meteoryt Morasko oraz Łaciny (Lechosław Lerczak).
 4. Kwestia budowy kompostowni odpadów na Morasku, która przetnie korytarz ekologiczny (Grzegorz Gołębniak).
 5. Konkurs dla organizacji – dyskusja nad możliwymi zmianami (Jacek Zatoński).
 6. Ochrona Jeziora Strzeszyńskiego i innych zbiorników wodnych Poznania (Jerzy Juszczyński).
 7. Sprawa przywrócenia starego koryta Warty (Tomasz Knioła).
 8. Ustalenie działań i spotkań zespołów roboczych oraz ewentualne powołanie nowych  (zespół ds. zagospodarowania przestrzennego – Maciej Wudarski, zespół ds. ochrony przyrody – Tomasz Knioła, zespół ds. gospodarki odpadami – Kamila Sapikowska).
 9. Ustalenie terminów następnych spotkań KDO i ich tematów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i dyskusji.

Protokół z drugiego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

wtorek, Grudzień 13th, 2011

Przedstawiamy protokół z drugiego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 29 listopada 2011 r. (wtorek), o godz. 16.30, w Sali Błękitnej, w budynku UMP przy Placu Kolegiackim 17.

(więcej…)

Spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska

niedziela, Listopad 20th, 2011

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 29 listopada 2011 r. (wtorek), o godz. 16.30 w Sali Błękitnej, w budynku UMP przy Placu Kolegiackim 17.

W programie proponuje się dyskusje nad:

 1. Powołaniem zespołów roboczych.
 2. Tematami jakimi powinna zajmować się Komisja.
 3. Propozycjami poprawy przebiegu konkursów na powierzenie realizacji zadań miasta w obszarze ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 4. Poparciem pisma Pana Rygielskiego ze Stowarzyszenia Morasko XXI (załącznik nr 1).
 5. Regulaminem funkcjonowania Komisji.