Artykuły

Walka ze zmianami klimatu według ONZ: co zrobić z mechanizmami elastycznymi?

piątek, Listopad 8th, 2013

Przeciętny Polak mało interesuje się problemem zmiany klimatu. Jeśli obiło mu się coś na ten temat o uszy, prawdopodobnie chodziło o politykę klimatyczną UE (i o to, jaka jest zła). Jednak tak naprawdę podstawą globalnej walki z gazami cieplarnianymi jest Protokół z Kioto i instrumenty na nim oparte, tzw. mechanizmy elastyczne. Ich użyteczność od dawna budzi znaczne kontrowersje, warto zatem przyjrzeć się pomysłom na ich reformę.

(więcej…)

Mały i średni – też odpowiedzialni?

niedziela, październik 27th, 2013

Społeczna odpowiedzialność jest obecnie postrzegana jako przynależna raczej do świata dużych korporacji. To głównie one tworzą strategie CSR i raporty poświęcone swojej działalności w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie mogą wykorzystać takich działań jako przydatnych narzędzi do poprawy swojej konkurencyjności.

(więcej…)

Polska – brunatną wyspą?

sobota, sierpień 17th, 2013

Uściślając – brunatną od węgla. Zgodnie z zapowiedziami, rząd nie ma zamiaru wspierać rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce ponad wymagany przez Unię poziom. Polska polityka energetyczna jest zatem wyjątkiem w Unii Europejskiej. Stawia to w niekorzystnej sytuacji nie tylko producentów odnawialnych źródeł energii (OZE), ale tak naprawdę także i każdego Polaka. (więcej…)

Miasta zrównoważone – słów kilka o zrównoważonej urbanistyce

czwartek, Luty 7th, 2013

Zrównoważona urbanistyka opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: środowisku, społeczeństwie i biznesie.

Jej celem jest zmiana miast w miejsca bardziej przyjazne środowisku oraz lokalnej społeczności jednocześnie czyniąc miasto bardziej konkurencyjnym.

Przyczyniają się do tego: efektywniejsze gospodarowanie zasobami wody poprzez stosowanie w miastach nawierzchni przepuszczalnych dla wody, co pozwala jednocześnie unikać zrzutu ścieków z kanalizacji do lokalnych rzek, korzystanie przez miasto z własnych źródeł energii odnawialnych, przez zamieszczenie na dachach budynków mieszkalnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub przez wykorzystanie pomp ciepła.

Kolejnym przykładem na działania pozwalające na oszczędność energetyczną to poprawa izolacji budynków miejskich, co przyczynia się do redukcji zużycia paliw kopalnych oraz do obniżenia kosztów ogrzewania  czy też wznoszenie nowych budowli zgodnie ze standardami stawianymi przez system oceny LEED (Leadership In Energy and Environmental Design – organizacja z USA propagująca idę budownictwa ekologicznego).

Istnieją również grupy takie jak C40 czy ICLEI (Local Governments for Sustanability), które zrzeszają wiele metropolii świata, np.: Hamburg w Niemczech, Kopenhaga w Danii, pragnących być bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Celem wspomnianych grupy jest wymianę doświadczeń z zakresu sposobów rozwoju z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz wzmacnianie pozytywnego odbioru idei ekomiast.

Dzięki temu możliwe jest podejmowanie się wyzwań, które stoją przed wszystkimi miastami, zainteresowanych osiąganiem długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju.

Główne wyzwania, o których mowa to: oszczędność energii,  gospodarowanie wodą, gospodarowanie odpadami oraz zaangażowanie lokalnych społeczności i biznesu w kreowaniu nowego oblicza miast.  Bez tego nie można mówić o ekorozwoju.

Artykuł opracowany na podstawie http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-green-is-my-city

Jaką rybę wybrać na Wigilię?

piątek, grudzień 21st, 2012

Wigilia to dla wielu z nas jedna z nielicznych okazji do zjedzenia potrawy z ryby. Oprócz tradycyjnego karpia coraz częściej sięgamy po inne gatunki, takie jak łosoś, panga czy węgorz. Niestety, z powodu zmian klimatycznych oraz nadmiernych połowów zasoby ryb na świecie dramatycznie się kurczą. Warto zatem zwrócić uwagę, czy kupowane przez nas sztuki mają certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, tzw. MSC. Takie oznaczenie da nam gwarancję, że nie przyczyniamy się do nadmiernej eksploatacji łowisk.
Zwracajmy także uwagę na warunki, w jakich ryby są hodowane lub przetrzymywane. Przykładowo, panga dorasta najczęściej w zanieczyszczonych wodach Mekongu, co niekorzystnie wpływa także na jej wartości odżywcze. Natomiast karpie przetrzymywane w sklepach w nieodpowiednich warunkach skazane są na cierpienia – nie kupujmy zatem żywych ryb.
Oto linki, dzięki którym dowiecie się więcej na temat zrównoważonej konsumpcji ryb:

http://www.klubgaja.pl/_pliki/klubgaja-poradnik-o-rybach.pdf
http://www.poradnikrybny.wwf.pl/poradnik/
http://jeszczezywykarp.pl/